ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ 
Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας μας η μετακόμιση. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να αναλάβει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την μετακόμιση της οικοσκευής σας.
Η τεχνογνωσία και η πείρα που διαθέτουμε μάς επιτρέπουν να εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο βαθμό όλους τους διαθέσιμους πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα, για να μετακομίζετε χωρίς άγχος και προβλήματα.

Αναλαμβάνουμε την συσκευασία όλης της οικοσκευής (έπιπλα - υαλικά - μπιμπελό - ρούχα - βιβλία κτλ) αλλά και των αντικειμένων μίας επιχείρησης (γραφική ύλη- γραφεία- βιβλιοθήκες - υπολογιστές κτλ), την ασφαλή μεταφορά τους στον χώρο προορισμού, την προσεκτική εκφόρτωση και εγκατάστασή τους στο χώρο που θέλετε με την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ή τηλεσκοπικών γερανών εάν αυτό είναι απαραίτητο, καθώς και
την πλήρη αποσυσκευασία και τοποθέτησή τους για την αρτιότερη εξυπηρέτηση.

Ακόμη και στις τεχνικές εργασίες διαθέτουμε έμπειρους τεχνίτες οι οποίοι θα αναλάβουν διάφορες εργασίες όπως λύσιμο και δέσιμο επίπλων, αποσύνδεση και σύνδεση ηλεκτρικών ειδών - A/C, αποσυνα-
ρμολόγηση κατασκευών αλλά και ό,τι άλλο χρειαστεί. Η εταιρία με σεβασμό προς το περιβάλλον ανα-
λαμβάνει να παραλάβει όλα τα χρησιμοποιημένα υλικά της συσκευ-
ασίας προς ανακύκλωση η κατα-
στροφή απαλλάσσοντάς σας από ένα επιπλέον κόπο.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας προκειμένου να αναλύσουμε από κοινού τις ιδιαίτερες ανάγκες της μετακόμισής σας και να σας υποβάλ-
λουμε μία ολοκληρωμένη οικονομική προσφορά.