Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ διαθέτει ανυψωτικά μηχανήματα (εώς 7ο όροφο 25 μέτρα) για ανύ-
ψωση και μεταφορά στους ορόφους, εξωτερικά των κτιρίων, στοχεύοντας στην ασφαλή και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Αν όμως οι ανάγκες για ανύψωση είναι μεγαλύτερες με την χρησιμοποίηση τηλε-
σκοπικών γερανών μπορούμε να μεταφέρουμε είδη και σε μεγαλύτερα ύψη (15ο όροφο 45 μέτρα).

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΓΕΡΑΝΟΙ