Το τμήμα αποθηκεύσεων της εταιρείας μας διαθέτει αποθήκες ειδικές για τη φύλαξη επίπλων, ολόκληρου του νοικοκυριού ή και του εξοπλισμού ενός γραφείου ή μιας εταιρείας πληρώνοντας φυσικά μόνο για το χώρο που καταλαμβά-
νει και μόνο για το χρονικό διάστη-
μα της αποθήκευσης. Διαθέτουμε αποθήκες σε πολλά σημεία στην Αθήνα και τοποθετούμε τα πράγμα-
τά σας στην πλησιέστερη αποθήκη από την περιοχή διαμονή σας ούτως ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση σας σε περίπτωση που θέλετε να παραλάβετε κάποιο αντι-
κείμενο η να προσθέσετε κάποιο άλλο σε αυτά, σε αντίθεση με άλλες αποθήκες οι οποίες βρίσκονται στα όρια του νομού Αττικής και η πρόσβαση σας εκεί σας κοστίζει σε χρόνο και χρήμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ