ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Με μεγάλη εμπειρία στις Εθνικές μεταφορές και σε συνδυασμό με το πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών της η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ αναλαμβάνει να μεταφέρει τα εμπορεύματά σας σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος με ασφάλεια και πάντα μέσα στο χρονο-
διάγραμμα που εσείς επιθυμείτε. Με ιδιόκτητο στόλο δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) φορτηγών αυτοκινήτων και ένα έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελούμενο από οδη-
γούς, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες και διοικητικό προσωπικό, η εταιρία μας μπορεί να εξυπηρετήσει έγκυρα και έγκαιρα τις ανάγκες του ιδιώτη ή της επιχείρησης για εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων.
Η κάθε παράδοση γίνεται εγγυημένα μέσα σε 24 ώρες σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας αλλά αν εσείς το επιθυμείτε τα εμπορεύματά σας μπο-
ρούν να κρατηθούν για ορισμένο χρονικό διάστημα στις αποθήκες μας και να παραδοθούν την ώρα και την ημέρα που θέλετε.
Παρέχονται υπηρεσίες εθνικών μεταφορών πλήρους φορτίου αλλά και συνδυασμένες αποστολές καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες αστικών διανομών με εξειδίκευση στην παράδοση κατ' οίκον και πάντα μέσα στο πλάνο που εσείς θα θέσετε.